PDA

View Full Version : Зошто е забрането свинското месо?


Janicar
04-09-08, 16:47
Навистина важна тема,поготово за немуслиманите кои сакаат да ја дознаат вистинскита причина или причини за забраната во Исламот за конзумирање свинско месо.Досега се напишани навистина многу текстови околу оваа тема и јас лично сум бил досега многу изненаден поради фактот што најубедливите докази контра свинското месо сум ги видел од најобични луѓе,кои немаат никакво верско школо.

Затоа се надевам дека сите ние ќе се потрудеме да изнесеме што е можно повеќе причини за оваа забрана со цел да бидеме поубедливи во објаснувањето на Исламот и неговите правила.

-w-
04-09-08, 17:21
Добра тема машАллах.
Многу Христијани говорат дека . . . поради климата е забрането јадење свинско месо. Религијата потекнува од исток, па умирале луѓето, се
разболувале поради жештината и маснотиите кои ги содржи свинското месо . . така да тука во Европа, тука кај нас, нема зошто да не се јаде свинско месо!
Тие така велат, што велите вие како контра аргумент на овие нивни зборови!

selamalejkum
18-10-08, 20:06
jas mislam deka ima mnogu nesta sto allah namer no ne ni gi doobjasnal do kraj a nie dolzni sme da gi prifatime kako takvi a

Deshad
18-10-08, 22:40
А јас би рекол дека денеска е повеќе од јасно зошто свинското месо е забрането. Е сега да ви постирам на босански ќе се буните, па затоа имајте трпение додека не стигне нешто околу ова на македонски. :дада:

Gazali
20-10-08, 00:27
Забраната на работите потекува од нивната нечистотија и штета

Аллах џелле шануху кој ги создаде луѓето и ги дарува со неброени дарови, има право нешто да им легализира или да им забрани и даде обврски и одговорности онака како Тој смета дека треба, како што ги повика на покорност во обврските и обредите онака како Тој сакаше. Како Негови створенија, тие немаат право да се Му спротивставуваат ниту смеат да бидат непослушни. Негово е право да тие Го сметаат за свој Господар и обврзани се да ибадет му чинат.

Но, Аллах џ.ш. не е произволен во Своите наредби. Затоа што е милостив према робовите Свои, Тој работите од разумни причини ги сврстил во халал и харам, имајќи ја во предвид при тоа добробитта на луѓето. Тој, значи, не дозволил ништо што не е чисто и не забранил ништо освен она што е нечисто, одвратно.

Точно било дека Аллах џелле шануху им забранил на Евреите и некои добри работи, но тоа било едино за да би ги казнил затоа што биле непослушни и што ги преминувале границите кои Тој ги востановил.
Како што Тој вели:

На оние кои се Евреи Ние им ги забранивме сите животни кои имаат копита, а од кравите бравчињата лојот им го забранивме, освен она што е нараснато на плеќите нивни, или, пак, на цревата или, пак, она што е помешано со коски. И ете, Ние ги казнивме заради насилството нивно и Ние сме, навистина, искрени!
(Ел-Ен'ам; 146).

На други места во Кур'ан Аллах џелле шануху зборува за другите начини на манифестирање на таа непослушност:

И заради зулумот на оние Евреи и заради одвраќањето нивно од Аллаховиот пат на многумина...Ние им ги забранивме некои од добрата кои им беа дозволени; земаа и лихва а веќе им беше забранета; и бесправно го трошеа имотот на луѓето. А за неверниците од нив Ние подготвивме казна болна. (Ен-Ниса; 160-161)

Кога Аллах џелле шануху, од Своја милост, на човештвото му го прати Својот последен пратеник - Алејхи'с-селам - со вечна и потполна вера, која подоцна се разви и го достигна својот врв. Тој својата милост ја покажа така што ги укина овие забрани кои имаа привремен одгоен карактер за тврдоглавиот народ со "вкочанети вратови", како ги опишува Теврат. А ехл-и китабиите, т.е. Евреите и христијаните, имаа знак за доаѓањето на пратеништвото Мухаммедово - алејхи'с-селам-, како што наведува Кур'ан:

...оние кои го следат гласникот пејгамбер, кој не знае да пишува и да чита, кого го наоѓаат заведен кај нив - и во Теврат и во Инџил - и кој им наредува добро и кој им забранува зло, и кој им ги дозволува добрите јадења, а им ги забранува нечистите, и кој ги ослободува од товарот свој и од прангите кои се врз нив; и оние кои му веруваат, и кои го помагаат, и кои го следат него и објавената му светлина... токму, спасените се! (Ел-А'раф; 157)

Возвишениот Аллах во ислам за отклонување на гревот пропишал поинакви методи од забранување на добрите работи; искрено покајување, кое ја чисти душата од грев како што водата ја чисти калта; добри дела, кои ги потискаат починетите лоши дела; давање садака, која ги гаси гревовите како што водата го гаси огнот, и ставање на искушение и патња, кои ги растеруваат гревовите токму како што зимскиот ветер ги распрскува сувите лисја.

Ние, секако, знаеме дека некои работи во ислам се забранети само затоа што не се чисти или се штетни. Према тоа, ако е нешто дефинитивно штетно, тоа тогаш е харам, а ако е нешто неотповикливо корисно, тоа е тогаш халал; ако во нешто има повеќе харам отколку корист, тоа е харам и ако е во нешто повеќе корист отколку штета, тоа е халал. Кур'ан овој принцип го појаснува на примерите со вино и коцка:
Те прашуваат и за вино и за коцка, кажи: "Во нив има голем грев и корист за луѓето. Но, гревот е поголем од нивната корист." (Ел-Бекаре; 219)

По истата логика, ако се постави прашањето што е халал во ислам, одговорот е: ет-тајјибат, добри, угодни јадења, т.е. оние јадења кои луѓето ги поттикнуваат да бидат корисни и јадења кои луѓето во целина ги одобраваат тврдејќи дека се добри, независно од навиката на еден народ. Аллах џелле шануху вели:

Те прашуваат што им се дозволува. Речи: "Ви се дозволуваат ет-тајјибат, убави јадења... (Ел-Маиде; 4).

Од сега ви се дозволуваат сите убави јадења...(Ел-Маиде; 5)
Од муслиманот не се бара да детално знае што е нечисто или штетно во нешто што Аллах го забранил; нему може да му е скриено она што му се открило на некој друг, или, пак, муслиманот во својот живот не мора да дознае што е штетно во нешто што е харам, туку тој може да сфати подоцна. Она што од муслиманот се бара е да каже: "Семи'на ве ета'на - Слушаме и се покоруваме."

Зарем не гледаш дека Аллах џелле шануху го забрани конзумирањето свинско а да муслиманите, освен тоа дека свињата е валкано животно, не знаат зошто е забрането? Од тогаш поминале многу векови и научните истражувања откриваат присуство на паразити и смртоносни бактерии во свинското месо! Дури и кога со научно истражување во свинското не би било ништо пронајдено, или кога би било пронајдено многу повеќе од ова, муслиманите и натаму би верувале дека свинското месо е нечисто.
Друг пример за ова се гледа во Ресулуллаховите - алејхи'с-селам зборови:

"Чувајте се од три проклетства (т.е. оној кој тоа го прави е проклет од Аллах и луѓето): вршење нужда на извори, вршење нужда на пат и вршење нужда на ладни места" (Ебу Давуд Ибни Маџе и Ел-Хаким, а Ел-Бејхеки го држи како сахих).

Луѓето од раниот период знаеја единствено дека ова се лоши дела, неприфатливи за цивилизираните луѓе и јавното однесување. Благодарение на напредокот на науката, ние сега знаеме дека овие три "проклетства" се опасни по здравјето на луѓето, бидејќи се извор на ширење заразни болести како што се ankylostoma i schistosomiasis.

Бидејќи светлото на науката оди се подалеку па така ни се отвараат нови откритија, ни се открија јасни корисни аспекти на вкупното исламско законодавство кои се однесуваат на допуштеното и забранетото. А зар би можело да биде поинаку кога овие прописи доаѓаат од Мудриот, Сезнајниот и Милостивиот Аллах џелле шануху?

....а Аллах умее да разликува расипник од доброчинител. Да Аллах сакаше, можеше да ви го пропише она што ви е
тешко; Тој е, навистина, силен и мудар (Ел-Бекаре; 220).

Ebu Selma
20-10-08, 01:23
Еве некои причини поради кои свинското месо е забрането:

- Свињата за разлика од многуте цицачи го јаде човечкиот леш. Ова го потврди една сестра од Босна како видела со свои очи во последната војна во Босна.

- Штетни материи кои ги содржи свињата можете да прочитате од книгата на Германскиот Prof. Dr. Reckeweg: „свинското месо и здравјето на човекот“. Морам да наведам дека свињата за разлика од многуте животни не е љубоморна на својата женка. Затоа францускиот филозоф Саворин вели: „Кажи ми што си јадел, да ти кажам кој си“.

- Свињата е предизвикувач на опасната болест наречена „Трихина“.

- Свињата содржи големо количество на холестерол што предизвикува до затнување на артериите и срцевите болести,

............

Ibn Khaldun
27-10-08, 20:41
Еве некои причини поради кои свинското месо е забрането:

- Свињата за разлика од многуте цицачи го јаде човечкиот леш. Ова го потврди една сестра од Босна како видела со свои очи во последната војна во Босна.

- Штетни материи кои ги содржи свињата можете да прочитате од книгата на Германскиот Prof. Dr. Reckeweg: „свинското месо и здравјето на човекот“. Морам да наведам дека свињата за разлика од многуте животни не е љубоморна на својата женка. Затоа францускиот филозоф Саворин вели: „Кажи ми што си јадел, да ти кажам кој си“.

- Свињата е предизвикувач на опасната болест наречена „Трихина“.

- Свињата содржи големо количество на холестерол што предизвикува до затнување на артериите и срцевите болести,

............Интересни податоци !

efendija
27-10-08, 22:44
Не само интересни, туку и вистинити! :дада: :намигнување:

GAZIJA
28-10-08, 03:03
Nema zasto!


Gnasna e i haram e i tocka!

El Muslima
28-10-08, 20:23
ЗАБРАНА ЗА СВИНСКО МЕСО

Зошто во исламот е забрането јадењето свинско месо?
Сите добро знаат дека конзумирањето на свинско месо во исламот е строго забрането.

КУРАНОТ ГО ЗАБРАНУВА СВИНСКОТО МЕСО

Куранот ја спомнува забраната за конзумирање на свинско на четри места: во поглавјето Ел – Бекаре: 173, во поглавјето Маида: 3, во поглавјето Ел – Ен’ам: 145 и поглавјето Ен – Нахл: 115.

„Ви се забранува стрв(ина)(мртво месо), крв и свинско месо, и она што е заклано во нечие друго име, а не во Аллахово име.“ (Ел – Маида: 3)

БИБЛИЈАТА ГО ЗАБРАНУВА СВИНСКОТО

Христијаните најлесно ќе ги увериме ако им ги цитираме нивните верски списи. Библијата го забранува јадењето на свинско месо во Левитскиот законик:
„ А свињата не прежива, иако има папок, и тоа папок раздвоен, и за вас е нечиста!

Нивното мео немојте да ои јадете ниту нивната мрша да ја допирате – за вас се тие нечисти.“ (Стар Завет, Левитски законик 11: 8 -9).

Свинското е исто така забрането и во Повторените Закони:

„ А свињата, иако има раздвоен папок, не преживува: нека е за вас нечиста! Нејзиното месо немојте да го јадете ниту се приближувајте до нејзиниот леш. (Стариот Завет, Повторени Закони, 14. 8)

Истата забрана се повторува и во Исаија:
(Библија, Пророчки Книги, Исаија 65: 2 – 5)


КОНУЗМИРАЊЕТО НА СВИНСКО Е ПРИЧИНИТЕЛ
НА МНОГУ БОЛЕСТИ

Припадниците на другите религии и атеистите ќе ги убедиме дека е вистина дека е вистина само она што го говориме од ставот на логиката, разумот и науката. Конзумирањето на свинско месо може да причини, ни помалку ни повеќе, седумдесет различни видови на болести! Личноста која конзумира свинско месо, многу лесно може да добие разни видови на стомачни глисти, како што се влекачкиот црв, оксира, кукаста глиста и други. Една од најопасните паразити од овој вид е Таениа Солиум, која е истотака позната како пантличара. Тој живее во цревата и многу е долг. Неговите јајца влегуваат во крвниот систем и можат да дојдат до скоро секој орган. Ако преку крвта влезе во мозокот, може да причини целосен губиток на помнењето. Ако влезе во срцето, може да причини срцев удар; а ако влезе во очи може да причини слепило; ако влезе во црниот дроб, може тешко да го оштети. Пантилчарата може да ги угрози скоро сите органи. Друг опасен вид на стомачна глиста е Тричура Тичурасис.

Вообичаената заблуда која владее меѓу луѓето е, ако свинското месо биде добро зготвено – јајцата на паразитите ќе умрат.
Во едно истражување, правено во Америка, утврдено е дека од 24 луѓе заразени од Тричура Тичурасис –22 од нив, свинското месо добро го зготвиле. Тоа докажува дека јајцата на паразитите не умираат, дури иако месото добро се зготви.


СВИНСКОТО СОДРЖИ СОСТОЈКИ КОИ ГИ
ГРАДАТ МАСНИТЕ ТКИВА

Свинското месо има многу малку хранливи состојки кои се однесуваат на мускулната структура, но затоа има голем број на масти. Таа маст се таложи во крвните садови и причинува висок крвен притисок и срцев удар. Не е чудно што преку 50 % од Американците страдаат од зголемен срцев притисок.

СВИЊАТА Е ЕДНА ОД НАЈВАЛКАНИТЕ
ЖИВОТНИ ВО СВЕТОТ

Свињата, е можеби една од највалканите животни на Земјата. Таа расте и живее во нечистотија и измет. Не знам дали Господ создал подобар собирач на смет и мрша од свињата. Во многу села, луѓето немаат тоалети, па голема нужда вршат, надвор на отворено. Многу често свињата го собира тој измет.
Некои ќе речат да во развиените земји, како што е Австралија, свињите ги одгледуваат во многу чисти и хигенски услови. Дури и во овие „хигенски“ услови, свињите се држат заедно во стаи. Колку и да се обидуваме да ги одржуваме свињите чисти – тие се нечисти по природа. Тие го јадат својот измет и изметот на другите свињи, и уживаат во тоа.


СВИЊИТЕ СЕ НАЈБЕССРАМНИТЕ ЖИВОТНИ

На Земјината топка не постои животно со помалку срам од свињата! Тоа е единствено животно кое го повикува друштвото да се пари со лично неговиот парњак. Во Америка, повеќето луѓе јадат свинско. Многу често, после игранките и другите забави, Американците ги трампаат своите жени: „Ајде ти спиј со мојата жена, а јас ќе спијам со твојата жена!“ Кој јаде свинско – се однесува како свиња.


извадок од книгата: „20 најчесто поставувани прашања за исламот од немуслиманите“ од др. Закир Наик

Deshad
16-11-08, 00:56
А јас би рекол дека денеска е повеќе од јасно зошто свинското месо е забрането. Е сега да ви постирам на босански ќе се буните, па затоа имајте трпение додека не стигне нешто околу ова на македонски. :дада:


Od site domasni zivotni, samo svinjata ima zabi "sechachi", sto ja svrstuva vo zhivotni-dzerovi. Mesoto od takvi zhivotni ima specifichen miris i vkus, i zatoa mnogu retko ucestvuva vo coveckata ishrana. Edinstveno svinjata od domashnite zhivotni jade izmet i vo nego se izlezhuva (vkl. Od lugje). Edinstvena e od domasnite zivotni koja gi jade svoite prasinja i napadja deca. Se hrani so leshovi od zhivotni, duri i od onie vo faza na raspadjanje.

Zaradi nacinot na zivot i ishrana, prenesuva mnogu zarazni bolesti:

1. Trihinoza - najcesto se javuva kako epidemija. Nikoj ne e imun na ovaa bolest. Pricinitelot na bolesta e povrzan so svinjite kako chumata so gluvcite. "Crvite" na trihinozata se dolgi 3,17 mm, a siroki 0,063 mm. Tie vo covekot oistanuvaat 40+ godini vo okrugli kapsuli megju muskulnite vlakna. Koga kje vlezat vo covekot, se nastanuvaat vo crevata, rastat i se razmnozuvaat so po 1500 novi crvcinja i vleguvaat vo krvta, a preku krvta vo celoto telo. Mnogu tesko se vrsi dijagnoza zosto simptomite se slicni 50 drugi bolesti. Larvite na crvite gi napadjaat r'betnite muskulim mozokot, ochite pljukjata, i koshtenata srzh. Akutno zabolenite mozat da umrat po 2-3 nedeli, a drugite po 4-5-6-7. Medicinata nema lek za Trihinozata. Lekuvanjeto se sostoi vo toa sto se ublazhuvaat simptomite, a ne se ubivaat crvite. Obichni metodi na dimenje na svinjskoto meso i solenje ne pomagaat protiv triptihozata.

2. Balanditum coli: Ovoj parazit e normalan zhitel vo crevata na svinjata. Se isfrla preku izmet. Ako vleze vo covekot, stvara neizlechiva dizinterija. Nejzinite simptomi se mnogu oshtri i mozat da zavrshat fatalno. Nema lek.

3. "Kukasti crvchinja": mladite crvcinja na ovaa bolest vleguvaat vo covekot preku puknatinite na kozhata i preku rani, ili ja proboduvaat. Svinjite jadat ljudski izmet vo koj ima jajca na ovoj parazit, se razvivaat vo niv kako mladi crvi. Koga kje izlezat, stanuvaat zarazni za chovekot. Dokolku vlezat vo organizmot na covekot, s enastanuvaat vo crevata i ja shmukaat krvta - pri shto nastanuva anemicnost sto doveduva i do vospalenie na utrobata.
Postojat dva vida kukasti paraziti: ancylostoma duodenale i nector americanus. Eden duodenale moze dnevno da ispie 1 kuben santimetar krv.

4. Paragonimus: Ovoj parazit zhivee vo plukjata na svinjata i pravi taa da dobie vospalenie na plukja. Dosega ne e pronajden nacin da se ubie parazitot vo tkivoto. Rezultat: zholtica i mozna smrt.

5. Clonorsis sinesis: Bolest na crniot drob i gradite. Ako vleze vo plukjata, moze da dojde do vospalenie, a vo crevata - zakrchuvanje i akuten pankreatitis.

6. Clonorchiasis: posebna bolest na crniot drob - propratena so zholtica, proliv i slabeenje - moze da bide smrtonosna. Ne postoi lek. Komplikacii na bolesta dokolku covek ne umre: moze da se stvori rak.

7. Erysipelas: od bakterijata erysipelotrix rhusiopathiae koja se naogja vo 50% od site zdravi svinji. Akutnata bolest doveduva do smrt so jaka groznica. Hronicniot oblik na bolesta ja lushti kozhata i go slabee srcevoto tkivo. Nevozmozno e da se iskoreni.

8. Svinjata e nositel i na slednive paraziti:

- taenia solium
- covecka glista
- bruceloza
- endemski haemptysis

Ne znam dali ima drugo zivotno so potencijalno povekje zdravstveni "bombi" od svinjata.

Musli_Vel
16-11-08, 01:25
Svinjata Sodrzi golem broj na Masnocii vo Mestoto Zatoa Shto Svinjata se Poti Od Vnatresnosta i Potta Odi vo mesoto Ova e Moete Mislenje za Zabranata na Svinsko Meso..

El Muslima
27-04-09, 01:21
:selam:
По овој вирус кој владее со Северна Америка и пошироко, се надевам дека секој од нас помисли за мудроста која ја носи забраната за јадење свинско месо.

п.с. Не патувајте во Мексико! хехехе

DAIJA
27-04-09, 12:15
И не јадете сешто!:дада:

Ahmed Ebul Kasimi
27-04-09, 13:37
И не јадете сешто!:дада:

Posebno ne svinskoto meso:)

Padisah
27-04-09, 16:51
ЗАБРАНА ЗА СВИНСКО МЕСО

Зошто во исламот е забрането јадењето свинско месо?
Сите добро знаат дека конзумирањето на свинско месо во исламот е строго забрането.

КУРАНОТ ГО ЗАБРАНУВА СВИНСКОТО МЕСО

Куранот ја спомнува забраната за конзумирање на свинско на четри места: во поглавјето Ел – Бекаре: 173, во поглавјето Маида: 3, во поглавјето Ел – Ен’ам: 145 и поглавјето Ен – Нахл: 115.

„Ви се забранува стрв(ина)(мртво месо), крв и свинско месо, и она што е заклано во нечие друго име, а не во Аллахово име.“ (Ел – Маида: 3)

БИБЛИЈАТА ГО ЗАБРАНУВА СВИНСКОТО

Христијаните најлесно ќе ги увериме ако им ги цитираме нивните верски списи. Библијата го забранува јадењето на свинско месо во Левитскиот законик:
„ А свињата не прежива, иако има папок, и тоа папок раздвоен, и за вас е нечиста!

Нивното меcо немојте да го јадете ниту нивната мрша да ја допирате – за вас се тие нечисти.“ (Стар Завет, Левитски законик 11: 8 -9).

Свинското е исто така забрането и во Повторените Закони:

„ А свињата, иако има раздвоен папок, не преживува: нека е за вас нечиста! Нејзиното месо немојте да го јадете ниту се приближувајте до нејзиниот леш. (Стариот Завет, Повторени Закони, 14. 8)

Истата забрана се повторува и во Исаија:
(Библија, Пророчки Книги, Исаија 65: 2 – 5)Samo cudno zosto hrsitijanite ne gi pocituvaat svoite sopstveni sveti knigi.:razmisluva:i pokraj ovie se srekava i vo Tevratot

Treta kniga Mojseeva 11, 7.8.
~Ne jadi svinsko, zasto e necisto. Ne go jadi ovaa zivotno i ne dopiraj go negovoto mrtvo telo, zasto e necisto~

ALLAH_IS_ONE
27-04-09, 20:35
:selam:
По овој вирус кој владее со Северна Америка и пошироко, се надевам дека секој од нас помисли за мудроста која ја носи забраната за јадење свинско месо.

п.с. Не патувајте во Мексико! хехехе
Вирусот почнал да се шири и во Европа забележан е првиот случаи во Шпанија!

Ahmed Ebul Kasimi
27-04-09, 20:50
Вирусот почнал да се шири и во Европа забележан е првиот случаи во Шпанија!

Aham pa super,samo neka se siri,milo mie:дада:

ISLAM_U SRCU
27-04-09, 21:47
Aham pa super,samo neka se siri,milo mie:дада:

....Ne zaboravaj brate ,deka mozat da se inficiraat i nevini ludje!Oti ko so se zboruva, deka se prenesuva i so dirkanje ( pozdravuvanje ) disenej i aka naam,u i taka natamu....

Selam!

Ahmed Ebul Kasimi
27-04-09, 22:34
....Ne zaboravaj brate ,deka mozat da se inficiraat i nevini ludje!Oti ko so se zboruva, deka se prenesuva i so dirkanje ( pozdravuvanje ) disenej i aka naam,u i taka natamu....

Selam!

Jas ne vi preporacuvam rakuvanje so koj bilo:намигнување:
Aman be cuvajtese i ne oddalecuvajtese od vistinskite vernici:намигнување:
:вслм:

El Muslima
27-04-09, 22:48
Значи носење маска т.е никаб.
Да не се ракуваме (значи следење суннет).
Да избегнуваме масовни собири.

Значи ливе Ислам!

ISLAM_U SRCU
27-04-09, 22:55
Jas ne vi preporacuvam rakuvanje so koj bilo:намигнување:
Aman be cuvajtese i ne oddalecuvajtese od vistinskite vernici:намигнување:
:вслм:

Kade se brate tie visinskite ?:)

Nego da ne bideme sankcionirani, da ne izlegame od okvirite na temava ke se naluti Moderatorot.
Selam!

Samo nekako mie cudno kolku lesno ludjeto moza da bidat manipulirani.
Do vcera aktuelna bese ekonomskata kriza a preku nok se pojavi nekoj virus ( svinski ) koj go zavlece celoto svetsko vnimanie na sebe.

GAZIJA
28-04-09, 03:40
Ne go zavlece. Sega se trgnuva beter. isto kako pred 100 godini.Ajde istorija malku:ocila:

Ahmed Ebul Kasimi
29-04-09, 13:14
Значи носење маска т.е никаб.
Да не се ракуваме (значи следење суннет).
Да избегнуваме масовни собири.

Значи ливе Ислам!

Tokmu taka:дада:

El Muslima
30-04-09, 00:14
Свинскиов вирус кој се шири низ цел свет, за жал е пронајден и во Хрватска и Грција. Тој лесно се шири, и секој може многу лесно да се зарази. Аллах да не сочува...
Туку нешто ми се врти во глава, замислете да умрете од овој вирус???
Смешна работа, но и морничава во исто време....

Ebu Muhammed
30-04-09, 01:11
ALLAH DA NE SOCUVA OD TOJ VIRUS I SITE MUSLIMANI I MUSLIMANKI
BARAJTE OPROST ZA VASHITE GREVOVI

GAZIJA
30-04-09, 01:36
Allahumme rhamna we gfirlena!

Samo taka go vikaat svinski. Moze nema vrska so zivotnoto. No, kako i da e, podaleku od svinjokonzumiracite!:намигнување:

zavitkan
23-05-09, 01:35
Доколку прашува некој муслиман, треба да му се каже дека Куранот ја спомнува забраната за конзумирање свинско месо на четри места: во поглавјето Ел Бекара, 173, во поглавјето Маида, 3, во поглавјето Ел Енам, 145 и поглавјето Ен Нахл, 115.

„Ви се забранува мрша, крв, свинско месо, и тоа што е заклано во нечие друго име, а не во Аллахово име.“ (Ел Маида, 3)

zavitkan
23-05-09, 01:37
Христијаните најлесно ќе ги увериме ако им ги цитираме нивните верски списи. Библијата го забранува јадењето на свинско месо во Левитскиот законик:

„А свињата не прежива, иако има папок, и тоа папок раздвоен, и за вас е нечиста!
Нивното месо немојте да го јадете, ниту нивната мрша да ја допирате – за вас се тие нечисти.“ (Стар Завет, Левит. 11: 8-9).


Свинското е исто така забрането и во Повторените Закони:

„А свињата, иако има раздвоен папок, не преживува: нека е за вас нечиста! Нејзиното месо немојте да го јадете ниту се приближувајте до нејзиниот леш.“ (Стариот Завет, Повторени Закони, 14. 8)

Истата забрана се повторува и во Исаија:
(Библија, Пророчки Книги, Исаија 65: 2–5)

Erdovan ibn Enver
06-06-09, 01:03
Христијаните најлесно ќе ги увериме ако им ги цитираме нивните верски списи. Библијата го забранува јадењето на свинско месо во Левитскиот законик:

„А свињата не прежива, иако има папок, и тоа папок раздвоен, и за вас е нечиста!
Нивното месо немојте да го јадете, ниту нивната мрша да ја допирате – за вас се тие нечисти.“ (Стар Завет, Левит. 11: 8-9).


Свинското е исто така забрането и во Повторените Закони:

„А свињата, иако има раздвоен папок, не преживува: нека е за вас нечиста! Нејзиното месо немојте да го јадете ниту се приближувајте до нејзиниот леш.“ (Стариот Завет, Повторени Закони, 14. 8)

Истата забрана се повторува и во Исаија:
(Библија, Пророчки Книги, Исаија 65: 2–5)


се што е забрането за нас или заповедано да се прави Е хајр за нас ние ако јадиме свинско месо нема да му биде нисшто со тоа на Аллах туку ке си штетиме со тоа на самите себе си со тоа што Аллах го забранил свинското месо е дека има Хајр добрина во тоа за нас

IHLAS_MUSLIMA
12-03-10, 12:09
:selam:Svinskoto meso isto tak., e zabraneto, poradi toa sto svinskoto meso e covecko mesto.toa pise vo surata el-nisa 34 ajet ili 36 ajet mislam.deka e.Allah s.w.t. gi stvoril lugjeto vo svinji i majmuni. poradi toa sto ne poslusale,vo toj den bilo zabraneto da se lovi riba.petok sprema sabota. A Allah s.w.t vo sura el-maida 3 ajet veli.ako ste primoreni da jadete poradi glas jadete Allah s.w.t navisitna prostuva :selam:

alida
12-03-10, 14:54
ALLAH DA NE SOCUVA OD TOJ VIRUS I SITE MUSLIMANI I MUSLIMANKI
BARAJTE OPROST ZA VASHITE GREVOVI

AMIN , AMIN , AMIN BRATE .ALLAH DA NE SACUVA.SELAM.

Noor
27-02-12, 22:27
Зошто е забрането свинското месо?


Поради ова!!!


[Само регистрираните членови може да гледаат линкови]

Miralem
28-02-12, 17:14
A sto e toa sto go jade ? Samo sto go pustiv videoto mi se zgadi pa go iskluciv.

Noor
28-02-12, 20:11
A sto e toa sto go jade ? Samo sto go pustiv videoto mi se zgadi pa go iskluciv.

Mrtvo kuce!

Kul_Allahu_Ekber
02-03-12, 02:22
Ne samo zaradi toa. tuku taa si gi menjava partnerite, i spije so svojte maski deca. taka sto i vo biblijata e zabraneto svinskoto meso. osven ako si prinuden, kako sto kazal Allah vo sura el maida.